Hem

Vi vill vässa det Västsvenska paketet.

För att nå målet om fördubblat kollektivresande måste kollektivtrafiken bli mer attraktiv. Då krävs stora och väl genomtänkta satsningar på infrastruktur, som är förankrade hos allmänheten. Västlänken, som var tänkt att ytterligare knyta ihop Göteborg med omgivande kommuner genom att öka kapaciteten för pendel- och regionaltågstrafiken har visat sig inte göra det och har fram till idag drivits utan vare sig folkligt stöd eller reflektion kring alternativ. Vi vill därför presentera en betydligt smartare, miljövänligare och mer ekonomisk lösning på Göteborgs trafikutmaningar. Genom vårt förslag – Göteborg C 2.0 – kan regionen snabbt utvecklas på ett både ansvarsfullt och effektivt sätt.

Comments are closed.