Om oss

Ett väl underbyggt förslag

Sedan 2010 har en informell grupp som kallar sig 2021 engagerat sig i Västlänksfrågan och arbetat fram ett förslag – som är en uppgradering av Banverkets ”Förstärkningsalternativet” – som vi kallar Göteborg C 2.0. Gruppen består av erfarna och engagerade personer, som under ett helt arbetsliv sysslat med trafikfrågor, samhällsbyggnad och byggverksamhet. Under slutfasen har vi utsett fyra talespersoner för vårt förslag för att representera såväl teknik som medborgar-synpunkter. Vi har mer detaljerat material att visa och ser fram mot att träffa dig och dina kolleger för att ytterligare diskutera vårt förslag.

 

Anne-Catrine Heldtander
Förskollärare, engagerad i stadens utveckling
tel. 0704-461446

Bengt Bohlin
Civilingenjör, f.d. arbetschef i anläggingsbranschen
tel. 0302-14472

Nette Strunge
Leg fysioterapeut, entreprenör
tel. 0708-138231
   

Göran Värmby
Civilingenjör, f d miljöchef Göteborgs Stad
tel. 0707-612462
   

Fler engagerade personer i gruppen:

Claes Westberg – f.d. Trafikdirektör i Göteborg, ordf. i partiet Vägvalet 

Lennart Wassenius – f.d. Affärsområdeschef på Gatubolaget, kommunfullmäktiges ordf. i Lerums kommun

Kurt G Larsson – civilingenjör

Lennart Duell – företagare

Manne Österberg – samhällskonsult

Christer Wannheden – Civilingenjör, f d VD Skanska Väst AB, IVA-ledamot

Comments are closed.