Aktuellt

PRESSRELEASE:


Nytt förslag kan ersätta Västlänken till 20 % av kostnaden!

För ca 6 miljarder kronor kan Göteborgs Centralstation byggas ut och ersätta Västlänken vars budget nu är uppe i ca 35 miljarder kronor. Kapaciteten blir 30 tåg per timma jämfört med Västlänkens 12. Miljöpåverkan under byggskedet blir mycket begränsad då inga egentliga schakt- eller sprängningsarbeten behövs.
Vi är en grupp intresserade och engagerade personer som under en längre tid arbetat med detta förslag som precis som Västlänken innefattar pendel- och regionaltåg, säger Bengt Bohlin, civilingenjör och f d arbetschef inom anläggningsbranschen.

Idag dimper detta förslag ner i brevlådan hos 1170 politiker i Västsverige, fortsätter Bohlin. Gruppen bakom förslaget vill att politikerna med Göteborgs kommunfullmäktige i spetsen skall ”pausa” Västlänksprojektet och utvärdera deras förslag som är en förbättrad version av Förstärkningsalternativet. Det är förslaget som dåvarande Banverkets experter förordade i början av 2000-talet, men som politikerna körde över.

Det är inte alls för sent att ändra sig vilket många annars tror, säger Göran Värmby, civilingenjör och tidigare miljöchef i Göteborgs Stad, som är en av medlemmarna i arbetsgruppen.

Miljötillstånd finns ännu inte och Mark- och Miljödomstolen kan mycket väl vägra att lämna tillstånd eftersom flera villkor från regeringen inte uppfylls, fortsätter Värmby.
Det nya i gruppens förslag är att inkommande tåg kör på spår som går på broar ca 8 meter över mark och på så vis slipper möta utgående tåg som kör på spår i markplanet. Detta innebär att in- och utgående tåg aldrig kan blockera varandra, vilket är nyckeln till kapacitetsökningen. Strax efter Skansen Lejonet går de inkommande tågen ner till markplanet på nedförsramper och stannar vid en av de tre plattformarna närmast Drottningtorget, som kommer att reserveras för pendeltågen. Förslaget innehåller även en buss- och spårvagnsterminal på en andra våning ovanför nuvarande spår på Centralstationen med anslutningar till Nya Hisingsbron, Operalänken och befintligt spårvägsnät. Detta ger stora förbättringar och tidsvinster för kollektivtrafiken och minskar trafikstockningarna vid Drottningtorget och Brunnsparken avsevärt.

Vi beräknar byggtiden till ca 5 år att jämföra med Västlänkens ca 10 år. Vi skapar inga problem med grundvatten, sättningar, överskridanden av luftkvalitetsnormer, butiksdöd eller skador på kulturmiljön, avslutar Göran Värmby.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Bohlin, 0302-14472, bengt.bohlin@gmail.com
Göran Värmby, 0707-612462, gv@varmbyconsulting.com

 

Se även vår hemsida: www.nyagoteborgc.se

Comments are closed.